INFORMATIONEN ZUM SPERRMÜLL


Das gehört dazu:

Zum Sperrabfall gehören alle sperrigen Abfälle aus dem Hausrat, die auch nach zumutbarer Zerkleinerung nicht in die Restmülltonne passen und nicht aus Metall bestehen. Hierzu zählen Möbelteile, Matratzen, Teppiche, Holzbettgestelle u.ä.. Als Faustregel gilt: Sperrabfall beinhaltet ausschließlich Gegenstände, die man bei einem
Umzug üblicherweise mitnehmen würde. Einzelteile dürfen nicht schwerer als 50 kg sein (arbeitsrechtl. Vorgabe) und wegen der Schüttöffnung der Fahrzeuge nicht länger bzw. breiter als 1,70 m. Gegebenenfalls müssen die Gegenstände zerkleinert werden.
Nicht zum Sperrmüll gehören:
– sperrige Abfälle aus Metall wie Elektroherde, Waschmaschinen, Wäscheständer usw.
– Abfälle aus Gebäuderenovierungen und sonstigen Baumaßnahmen wie z.B. Fenster, Türen, Bauholz, Spülbecken, Toilettenbecken etc., Altreifen und Autoteile.
– Elektronikschrott wie z.B. Fernseher, Computer, Stereoanlagen etc. werden auf Anruf hin aus Privathaushalten kostenlos abgeholt, Tel.: 02602/680655.


Şunlar hantal çöplere aittir:
Hantal çöpü beklenilebilinir küçültmeden sonra bile siyah çöp bidonuna sığmayan ve metall olmayan ev eşyalarıdır. Buna mobilya parçaları, döşekler, halılar, odun yatak ayakları ve benzerleri sayılır. Basit kural olarak: Hantal çöpleri olarak, evden taşınma esnasında genelde beraberinizde götürmediğiniz eşyalar sayılır. Her bir parça 50 kg dan fazla ağırlıkta olmamalı (iş hukuku yönergesi) ve arabaların akıntı açımı dolayısıyla 1,70 m den uzun yada geniş olmamalı. Gerekirse eşyalar küçütülmeli.
Hantal çöplere ait olmayanlar:
– metalden olan elektirikli ocaklar, çamaşır makineleri, çamaşır askılıkları … gibi hantal çöpler
– bina tamirlerinden olan atıklar ve diğer inşaat işlerinden olan camlar, kapılar, inşaat odunları, lavabolar, klozetler vs.
– araba lastikleri ve parçaları
– elektronik hurdalar, mesela: televisionlar, bilgisayarlar, stereo radyolar, çağrı üzerine evlerden ücretsiz olarak alınır Tel.: 02602/680655.


ىمرت نا نكمي ال ةريغص عطق ىلإ اهايزجت و اهكف دعب ىتح يتلاو ةيندعم ريغلا يلزنملا ثاثألا عاونا عيمج تايافنلا هذه نمضتت
.اهمجح ربك ببسب تالهملا ةلسب
…… اهشرافمو ةيبشخلا ةرِسألاو تاتيكوملا وا تاداجسلاو تاشرفلاو ايليبوملا :تايافنلا هذهل ةلثمألا نم
.رخا ىلإ لزنم نم لقتني امدنع هعم ةداع صخشلا اهذخأي نا نكمم يتلا ءايشألا لك تايافنلا هذه نمضتت ةماع ةدعاقك
عستت يكل م 1,7 نع اهضرع وا اهلوط ديزي الو (لمعلا نوناق ) غك 50 تايافنلا هذه نم ةلصفنملا ءازجألا نزو زواجتي نأب حمسي ال
.رغصأ عطق ىلإ اهأيزجت بجي رمألا مزل اذإو .لقنلا ةرايس يف
:تايافنلا نم عونلا اذه ىلإ يمتنت ال يتلا ءايشألا
……. سبالملا رشنمو ةلاسغلاو نرفلاك ةيندعملا تايافنلا – 1
ضاحرملاو لساغملاو يلاجملاو ءانبلا بشخو باوبألاو ذفاونلا لثم لزنملا ءايشأ نم اهريغو ينابملا ديدجت نم ةجتانلا تايافنلا – 2
………… (يجنرفلا تيلاوتلا)
ةرايسلا نم ءازجأ يأو ةميدقلا تارايسلا بيلاود – 3
مقرلا ىلع (يناجملا) لاصتألا بجي ءايشألا هذه نم صلختلل ……… تالفبلاو رتويبمكلاو زافلتلا لثم تاينورنكلالا – 4
680655-02602


Das Ordnungsamt der Stadt Höhr-Grenzhausen wird vor und nach dem Sperrmülltermin Kontrollen durchführen.
Höhr-Grenzhausen kentinin zabıtası tarafından çöplerin toplanım günü öncesi ve sonrası kontroller
gerçekleştirilecektir.
.ةمخضلا تايافنلا خيرات دعبو لبق صحفلا تايلمع ءارجإب نسوزنيرغ-روه ةنيدمل ماعلا ماظنلا بتكم موقيس